תהליך הרכישה: מה קורה ומתי

פעילותה של חברת Yakel מתנהלת תוך התמקדות באיתור הזדמנויות לרכישה של נכסים הנמצאים בהליכי מימוש מהירים, מכונסי נכסים של בנקים, חברות למשכנתאות, וגופים אחרים, במחירים יוצאי דופן ובהנחות משמעותיות על מחירי השוק. איתור הזדמנויות השקעה אלו מאפשרות ללקוחותיה של חברת Yakel לקבל במועד הרכישה הן תשואות הגבוהות משמעותית מתשואות השוק והן רווחי הון נאים הנובעים ממחירי הרכישה הנמוכים ממחירי השוק.

עורך הדין המומלץ שלנו מר Howard Norman יטפל עבורך בעניינים המשפטיים בתהליך הרכישה של הנכס שלך. כפי שכבר ציינו, איננו מאמינים בהעמסת עלויות נלוות על הרוכש לאחר הרכישה, העלולות להשפיע באופן ניכר על כדאיות ההשקעה. אצלנו, לא תופתע; מחיר הרכישה שלך כולל את שכר טרחתו של עורך הדין.

Howard זכה פרסים ובהמלצות רבות על עבודתו והתמחותו באחד מן המשרדים הגדולים בצפון מערב בריטניה. הוא עובד עם לקוחותינו, ומבטיח שתהליך הרכישה יהיה מהיר ובטוח. עבור לקוחותינו הישראליים הוא עובד עם עורך דין ישראלי בשם John de Freece, אשר נמצא בקרבתם על מנת לסייע להם בתהליך הרכישה.

מוכן לרכישה?

1. בשלב הראשון אתה מתבקש להעביר אלינו צילום של הדרכון/תעודת-הזהות שלך ואימות לכתובת המגורים. אנו ממליצים שתיקח את המסמכים למר John de Freece אשר יצלם ויאשר את המסמכים, ויעביר אותם לידי עורך הדין שלנו בבריטניה.

2. לאחר מכן תתבקש לשלוח מקדמה על סך 10% מסכום הרכישה לעורך הדין בבריטניה. סכום זה יישמר בחשבונך אצל עורך הדין בנאמנות, ויועבר לעורך הדין של המוכר רק לאחר חתימת חוזה הרכישה.

3. עורך הדין של המוכר יעביר את הניירת המשפטית; ניירת זו כוללת את שטר הקניין של הנכס, פרטי הנכס והחוזה המשפטי לרכישה. עורך הדין שלנו יבדוק את החוזה, יאמת את כל הפרטים, ישלול בעיות אפשריות בחוזה (מבחינת שטר הקניין, שמאי, מהנדס, וכולי) ויעמוד על שמירת זכויותיך.

4. עם השלמת החוזה לשביעות רצונו של עורך הדין מטעמנו, תתקיים "החלפת חוזים". המקדמה ששילמת (על סך 10%) תישלח לעורך הדין של המוכר. סכום זה לא ישוחרר למוכר עד להשלמת כל העניינים המשפטיים הקשורים בהתחייבויותיו של המוכר. במועד "החלפת החוזים" מסוכם היום המיועד לסיום העניינים המשפטיים (בדרך כלל 14 יום לאחר תאריך ההחלפה).

5. כעת תתבקש לשלוח את יתרת סכום הרכישה לעורך הדין בבריטניה בכדי שיבצע את הסגירה המשפטית.

6. ביום המיועד, תתקיים הסגירה המשפטית ויתרת סכום הרכישה תועבר לעורך הדין של המוכר. הנכס הוא כעת שלך באופן חוקי ושמך יירשם בשטר הקניין.

חשוב לציין כי העברות כספים מבוצעות בין עורכי הדין באמצעות חשבונות נאמנות על שם הרוכש בלבד. כספי הרכישה אינם מועברים לחברת Yakel ואין לחברה נגישות או יכולת להשפיע בכל דרך שהיא על מהלך העברת הכספים.

7. עותק משטר הקניין שעל שמך יועבר לעורך הדין שלך בערך כשבועיים לאחר הסגירה המשפטית.

8. הנכס שלך יושכר, וייתן לך הכנסה תוך זמן קצר לאחר שיפוצו והכנתו להשכרה.

Copyright © 2007 - 2012 Yakel Property Investment