שאלות נפוצות

אספנו להלן מספר שאלות המוצגות לעיתים קרובות

1. מדוע אני צריך לזהות את עצמי? האם אין די בכסף שלי?
בבריטניה קיימים חוקים רבים למניעת הלבנה לא חוקית של כספים. בכדי שאפשר יהיה לקדם רכישת נכס, עורכי הדין צריכים להיות בטוחים שהם זיהו את הקונה.

2. מי יהיה הבעלים של הנכס לאחר שאשלם את הכסף?
אתה תהיה הבעלים של הנכס; שטר הקניין יירשם על שמך.

3. מתי אשלם מס רכישה או מס בולים?
אם תקנה נכס וסכום הרכישה יהיה גבוה מ- 125,000£, תשלם מס בולים של בין אחד לחמישה אחוזים מסכום הרכישה. לפרטים נוספים, התייחס לטבלה שלהלן. אם סכום הרכישה הוא 125,000£ או פחות, לא תצטרך לשלם מס בולים.

סכום הרכישה של נכס למגורים שיעור מס הבולים (באחוזים מסכום הרכישה הכולל)
125,000£ - 0£ 0%
250,000£ - 125,001£ 1%
500,000£ - 250,00 3%
,000,000 - 500,001£ 4%
,000,000  או יותר 5%

4. לאן מועבר הכסף שלי? האם תוכלו לערוב לי שהוא בטוח?
המקדמה שתעביר תישמר בחשבון נאמנות ייעודי על שמך אצל עורך הדין של חברת Yakel.
בעת החלפת החוזים, תיודע על כך שמתקיים הליך של "החלפת חוזים". זהו מונח משפטי ומשמעו ששני הצדדים מחויבים למכירה. שמך יירשם בחוזה הרכישה. לאחר שהתבצעה החלפת החוזים תוכל לצפות לסגירה המשפטית במסגרת הזמן שנקבעה. כעת יש להעביר את יתרת הכסף לחשבונך אצל עורך הדין בכדי לאפשר את סיום הרכישה. זוהי פעולה בטוחה לגמרי: החוזה נרשם על שמך והכסף מועבר בין עורכי הדין באמצעות חשבונות נאמנות על שמך בלבד, ללא נגיעה כלשהי לחברת Yakel.

5. מהי שכירות מובטחת על פי החוק הבריטי?
כאשר הנכס שלך יושכר, ההסכם יהיה מסוג שכירות מובטחת (ידוע כ- AST; Assured Shorthold Tenancy). בשנת 1986 התבצע תיקון חשוב בחוק השכירות בבריטניה, שמשמעו הסרת הפיקוח הממשלתי משוק הדיור והגברת התחרות. כתוצאה מכך הונהגו שכירויות מסוג AST. דבר זה ביטל רבות מזכויות השוכרים והפך את השכרת הנכסים לקלה יותר עבור בעלי הנכסים. עם שכירות מובטחת לא קיימות הגבלות על השכירות.
באופן בסיסי, לשוכר שמורה הזכות לצפות שהנכס יהיה במצב טוב ושמיש למגורים. לבעל הנכס שמורה הזכות לצפות לתשלום עבור השכירות, כפי שסוכם בחוזה השכירות. השכירות תתבצע לתקופה מוגדרת של זמן ובעל הנכס או השוכר לא יוכלו לסיים את תקופת השכירות לפני התאריך שהוגדר, אלא אם כן בוצעה הפרה של הסכם השכירות (לא שולם כסף בעבור השכירות). לקראת תום תקופת השכירות, תקופת ההודעה מראש תהיה חודש ימים.
הסכם שכירות מובטחת מספק הגנה משפטית ומעשית על בעל הנכס במקרה והשוכר אינו משלם את דמי השכירות, כדלקמן: בעת הכניסה לדירה השוכר מעביר פיקדון כספי בשווי של חודש דמי שכירות, אותו ניתן לחלט בכל מקרה של חוסר תשלום עתידי או במקרה של נזק לנכס כתוצאה משימוש לא סביר.
דמי השכירות עצמם משולמים בתחילת כל חודש. והיה והשוכר לא שילם את דמי השכירות במועדם מאפשר הסכם השכירות המוגנת לבעל הנכס להוציא לשוכר צו לפינוי מהיר, כך שלא תהיה לבעל הנכס פגיעה בתזרים תשלומי דמי השכירות.
שלא כמו בישראל ובארצות אחרות, החוק הבריטי עומד בתוקף ובאופן מעשי לצד בעלי הנכסים במקרים אלו.

6. מי יוכל לייעץ לי בנושאי מס?
אנו ממליצים לך לקחת ייעוץ ספציפי למצב בו אתה נמצא. אולם, אנו משתמשים בשירותי חברה מקומית הנקראת Tax Call אשר עד כה שמרה בהצלחה גם על זמנם וגם על כספם של לקוחותינו. אנו נגיש בקשה לקבלת טופס פטור ממס אשר יאפשר לנו להעביר אליך את דמי השכירות ללא ניכויים למסים.

7. כיצד אקבל את כספי אם אני מתגורר בחו"ל?
לבחירתך, כדלקמן: את דמי השכירות המגיעים לך אנו נעביר לחשבון בנק קבוע בישראל או במדינה אחרת על פי בחירתך. מעצם היותך בעל נכס בריטי נוכל לעזור לך בפתיחת חשבון בנק בריטי אם תחפוץ בכך.

8. מה בין בעלות לחכירה?
בדומה לאדמת מינהל בישראל, הקרקעות עליהן בנויים מרבית הדירות והבתים החדשים בבריטניה נמצאות בבעלות נפרדת של ממשלת בריטניה המחייבת תשלום סמלי עבור שכירות הקרקע (Ground Rent), בגובה של 200 – 120£ לשנה.
לעומת זאת, הקרקעות עליהן בנויים בתים ישנים יותר הינן לרוב בבעלות פרטית, ואין צורך לשלם בעבורן דמי חכירה.

9. מה עושה חברת Yakel, מהי העמלה תמורת שירותיה ומתי יש לשלמה?
בהתבסס על קשרינו הענפים בשוק הנדל"ן אנו מבקרים ומבצעים הערכה של הזדמנויות השקעה רבות לאין ספור, בכדי שנוכל להציע לך, המשקיע, את הנכס המתאים לך, במיקום הטוב ביותר ובמחיר האטרקטיבי ביותר.
ברגע שהתחייבת לקנייה, שירותינו המקיפים והמלאים יבטיחו התנהלות חסרת תקלות מנקודת ההתחלה ועד לנקודת הסיום.
איננו מחייבים בדמי חברות או בתשלום למפרע. החיפוש הוא ללא התחייבות! אנו יודעים שלא ייקח לך זמן רב בכדי להחליט להשקיע דרכנו. מחיר הנכס כולל את כל העמלות וההוצאות. המחיר המצוין הוא גם המחיר שתשלם; לא נבקש ממך כל סכום נוסף.

10. מהן עלויות הניהול והאחזקה בעת השכרת הנכס?
בעת השכרת הנכס חלים על בעל הנכס התשלומים החודשיים הבאים:

  • דמי ניהול לחברת Yakel: בשווי 10% מדמי השכירות. דמי ניהול אלו מכסים טיפול שוטף בנכס על כל המשתמע מכך, הן מול השוכר, הן מול בעל הנכס והן מול הרשויות השונות, כגון גביית דמי שכירות, תיאומים, ביקורות וכל טיפול נדרש אחר.
    חברת Yakel אינה גובה דמי ניהול כאשר הנכס ריק מדייר וכן אינה גובה עמלות עבור מציאת דייר חדש והכנסתו לנכס, או כל עמלות נוספות אחרות מעבר לדמי הניהול הנ"ל.
  • דמי אחזקה (Service Charge): דמי אחזקה הם למעשה דמי ועד בית החלים על כל בעלי הדירות בבניינים משותפים על פי החוק בבריטניה. דמי האחזקה משולמים לחברה חיצונית (לא לחברת Yakel) הנתונה תחת רגולציה של ממשלת בריטניה. דמי אחזקה משולמים רק עבור דירה בבית משותף ולא עבור בית צמוד קרקע (יחיד, דו או טורי).
    דמי אחזקה נעים בדרך כלל בין 150 – 80£ וכוללים את כל עלויות האחזקה, תיקון, שיפוץ וניקיון של כלל המבנה, הגינה וכל השטחים המשותפים, וכן את עמלת ביטוח המבנה. על ידי תשלום דמי האחזקה נשמר ועולה ערך הנכס והוא אינו נפגע עקב הזנחה, קלקולים, בלאי וכולי.
  • על בעל דירה בבניין משותף (לא בית צמוד קרקע), חל בנוסף תשלום של דמי חכירה Ground Rentבגובה של 17 – 10£ לחודש. סכום זה נגבה פעם בשנה ומשולם למדינה על ידי חברת הניהול Yakel באופן אוטומטי.

תשלומים אחרים כגון ארנונה, חשמל, גז ומים, נרשמים על שם השוכר החל מתחילת תקופת השכירות ואינם חלים כלל על בעל הנכס.

 

Copyright © 2007 - 2012 Yakel Property Investment